ArchiCAD de Ekran ve Çıktı Ölçeği

Mimari projeler baskı sırasında belirli bir ölçek de küçültülerek çıktı alınır. Kat planlarında genellikle

bu ölçek 1/50 , 1/100 olur. Eğer detaylı çıktı alınmak istenirse 1/5 gibi ölçeklerde kullanılabilir. Doğal

olarak bu ölçeklerin detay görünümleri farklılıdır. Örneğin bir kapının 1/100 ölçeğindeki görüntüsüyle

1/50 ölçeğindeki görüntüsü aynı değildir. Biz burada klasik mimari çizimlerde her ölçek için farklı

kapı çizimleri hazırlayıp kullanırdık. ArchiCAD ise bu konuda bize kolaylık sağlıyor. ArchiCAD de bir

mimari proje hazırladığımız zaman bu projede kullanılan kapı, pencere, tefrişler deki detayları ve

ölçülendirmelerdeki yazı yükseklikleri gibi değerleri ArchiCAD her ölçek için otomatik değiştiriyor .

Aşağıdaki resimde kapı deteyalarının her ölçekde nasıl değiştiğini görüyoruz. Bu özelliği baskı

sırasında kullanabildiğimiz gibi çizim ekranında da kullanabiliriz. Ekran ölçeğini değiştirmek için

aşağıdaki resmi inceleyebilirsiniz. Ekranda ki çizimin seçtiğiniz ölçeğe göre çıktıda nasıl bir büyüklükte

görüneceğini merak ediyorsanız zoom un değerini %100 oranına getirmeniz yeterli olacaktır.

ArchiCAD_Olçek
ArchiCAD_Ekran_Olceği